head_banner

Kỹ sư dịch vụ người tuyết ở Saudi

Kỹ sư dịch vụ người tuyết cho hệ thống làm mát bê tông tại Dự án của Aramco, Saudi.

* 20+ máy nén trục vít Refcomp

* Hơn 10 máy làm đá Snowkey

4-snowkey customers
5-snowkey customers
6-snowkey customers

Thời gian đăng: 27-07-2020